YONI Z – AYO / Kadima [Official Music Video]

Yoni Z – AYO / Kadima Lyrics אומרים שלא צריך להתאמץ בחיים רק לזרום עם הקיים לקבל באהבה ולא לכעוס גם לפעמים כי ככה העולם ‏אז אמרתי לעצמי שאני נשאר אני מחכה כמו כולם וזורם לי עם הזמן איו! היום הזה הוא יום גדול אל תפספס את הרגע איו! ‏היום הזה לא יחזור שוב תנצל את הזמן! ‏והדרך ארוכה, השעון לא עוצר, החיים עפים מהבוקר עד הלילה אנשים רצים ולא מספיקים ‏אז אמרתי לעצמי החיים הם רק שלי לא נילחם עם העולם, וזורם לי עם הזמן! איו! היום הזה הוא יום גדול אל תפספס את הרגע איו! ‏היום הזה לא יחזור שוב תנצל את הזמן, ‏אל תסתכל אחור, גם זה יעבור, תמשיך קדימה ‏אל תרוץ, יש עוד זמן, אל תמהר, זה לא עוזר החיים יפים וכולם רצים אחרי כלום ‏אל תרוץ, יש עוד זמן, אל תמהר, זה לא עוזר החיים יפים וכולם רצים אחרי כלום איו! היום הזה הוא יום גדול אל תפספס את הרגע איו! ‏היום הזה לא יחזור שוב תנצל את הזמן, איו! היום הזה הוא יום גדול אל תפספס את הרגע איו! ‏היום הזה לא יחזור שוב תנצל את הזמן ‏אל תסתכל אחור, גם זה יעבור, תמשיך קדימה, תמשיך קדימה, תמשיך קדימה! © 2018 YONIS MUSIC INC.

More Like this